Virtualios mokymosi aplinkos „ArMoki“ naudojimosi sąlygos:

1. Pagrindinės nuostatos

1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau „Sutartis“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Sutartimi bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su naudojimosi sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nurodomos šalių teisės bei pareigos, pristatymo sąlygos, atsakomybė ir kitos su virtualios mokymosi aplinkos „ArMoki“ susijusios nuostatos.1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šią Sutartį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus, Pirkėjas apie tai bus informuojamas elektroniniu paštu.1.3. „ArMoki“ mokymosi paketus galima įsigyti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.1.4. „ArMoki“ suteikia priegą prie užduočių patalpintų savo serveriuose ir yra intelektinės nuosavybės savininkas. Bet koks duomenų kopijavimas bei platinimas be „ArMoki“ raštiško sutikimo yra traktuojamas kaip intelektinės nuosavybės pasisavinimas ir bus ginamas LR teisės aktų numatyta tvarka.

2. Informacijos apsikeitimas

2.1. Pardavėjas suteikia terminuotą 365 dienų prieigą prie įsigyto mokymosi paketo. Pirkėjas naudojasi šia aplinka – sprendžia kiek nori kartų bei išsprendęs gauna baigimo diplomą.2.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo skyriuje „Parašyk mums“ nurodyta forma arba el.paštu: info@armoki.lt .

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą mokymosi paketą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma „ArMoki“ duomenų bazėje.

4. Duomenų saugumas

4.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti pirmąjį mokymosi paketą, turi pirkimo metu užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šią sutartį sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama informacija būtina prekių užsakymui įvykdyti. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

5. Prekių grąžinimas

5.1. Prekės pirktos „ArMoki” virtualioje mokymosi aplinkoje atgal nepriimamos ir nekeičiamos pagal LR įstatymuose nustatytus reglamentus.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šios sutarties nustatyta tvarka.6.2. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant kreiptis į Pardavėją.6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys – el. paštas, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti savo paskyroje, arba pranešti „ArMoki“ administracijai, el. laišku info@armoki.lt .6.4. Pirkėjas, naudodamasis „ArMoki“ virtualioje mokymosi aplinkoje, įsipareigoja laikytis šios Sutarties bei kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis virtualia mokymosi aplinka arba panaikinti Pirkėjo registraciją.7.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.7.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Sutartyje numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per ilgiau nei 3 (tris) dienas.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis virtualios mokymosi aplinkos „ArMoki“ teikiamomis paslaugomis.8.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeninės informacijos, nurodytos internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

9. Apmokėjimo už prekes būdai, taisyklės ir terminai

9.1. Prekių kainos „ArMoki“ virtualioje mokymosi aplinkos parduotuvėje ir užsakymo formoje nurodomos eurais be jokių paslėptų ar pristatymo mokesčių.9.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš būdų, kuriuos nurodo Pardavėjas.9.2.1 Apmokėjus „Paysera“ sistemos pagalba ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą Jūs galėsite susimokėti visų Lietuvos bankų elektroninių bankininkysčių internetinėse svetainėse. Taip pat galėsite už užsakytas prekes susimokėti visose „MAXIMA“ kasose bei „R-KIOSK“ ir „Lietuvos Spauda“ prekybos vietose, bei kasose. Pasirinkę šį variantą po užsakymo patvirtinimo būsite nukreipti į „Paysera“ apmokėjimo sistemą. Jeigu norite atsiskaityti „MAXIMA“ kasose bei „R-KIOSK“ ir „Lietuvos Spauda“ prekybos vietose pasirinkite vieną iš jų. Jums bus pateiktas apmokėjimo lapas (kvitas), kurį reikės atsispausdinti ir pateikti bet kurioje „MAXIMA“ kasoje ar „R-KIOSK“ ir „Lietuvos Spauda“ prekybos vietoje.9.3. Atsiskaitydamas 9.2.1 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant ir ne vėliau kaip per tris kalendorines dienas (72 val.) nuo užsakymo atlikimo momento. Tik gavus pinigų pavedimą pradesime formuoti Jūsų užsakymą.

10. Prekių pristatymo laikas

10.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslų savo e-pašto adresą bei pirkimo metu sukurti naują paskyrą.10.2. Prisijungimas aktyvuojamas per 36 valandas nuo apmokėjimo gavimo.10.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

11. Prekių keitimas ir grąžinimas

11.1 Skaitmeninėms prekėms garantija netaikoma ir prekės atgal nepriimamos bei į kitas nekeičiamos.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.