4.1 Mišrieji dvigarsiai. Skiemenavimas. Dvibalsiai