3.2 Nežinomo dėmens apskaičiavimas. Skaičių apvalinimas