2.2 Mišriųjų dvigarsių, dvibalsių ir žodžių su minkštumo ženklu ar priebalsiu j rašyba. Ką veikia?